Loading...

Ebbissa Addunya - Geerarsa

Download Ebbissa Addunya - Geerarsa To Mp4 3Gp Full HD Video 1 Download Ebbissa Addunya - Geerarsa To Mp4 3Gp Full HD Video 2 Download Ebbissa Addunya - Geerarsa To Mp4 3Gp Full HD Video 3

How To Download: For desktop user please right click the download button then "Save Link As" and For mobile user please hold the download button then "Save Link As". Then rename the video with the right title. If you encounter video playing instead of downloading please click the settings menu or for mobile hold the video then download look the image above for image instruction.

Uploader: DJ-QEERROO
Published: 12 December 2016

Copyright of the video belongs: DJ-QEERROO. This video is uploaded in youtube the uploader is DJ-QEERROO if you are the real owner of this video please contact the youtube uploader: DJ-QEERROO to claim your rights or simply report this video in If you have another question please email us.

Ebbissa Addunya - Geerarsa a video uploaded by DJ-QEERROO, With duration 11 Minutes 17 Seconds, You can also download Ebbissa Addunya - Geerarsa in low to high quality video file format and published from Monday December 12, 2016 that is almost 2 Years, 3 Months and 8 Days from now. this videos was viewed for 150,197 (One Hundred And Fifty Thousand, One Hundred And Ninety-seven) times and 1,029 (One Thousand And Twenty-nine) viewer send and mark this video a big like and thumbs up. 302 (Three Hundred And Two) count of reviews were created and published with the thread.

Ebbissa Addunya

Related Videos
Download OBS. Waa'ee Artist  Eebbisaa Addunyaa Harmeensaa maal jedhu? In Mp4 3Gp Full HD Video
OBS. Waa'ee Artist Eebbisaa Addunyaa Harmeensaa maal jedhu? OBS TV - Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'ee jijjiirama hawaasaa itti fufinsa qabu dagaagsuuf hundaa'edha. Broadcasting Services (OBS) is an independent and impartial broadcasting company established to promote the progress and advancement of society. OBS | Filannoo Uummataa!
Download Mogoroo Jifaar: Hoolaa Qallee ** NEW 2018 Oromo Music In Mp4 3Gp Full HD Video
Mogoroo Jifaar: Hoolaa Qallee ** NEW 2018 Oromo Music Oromp3 - Oromo Music : Mogoroo Jifaar - Hoolaa Qallee (Official Video) RE-UPLOADING THIS VIDEO IS PROHIBITED! Sirba kana bakka biraatti fe'uun dhoorkaadha!
Download Nuhoo Gobana: Markab too In Mp4 3Gp Full HD Video
Nuhoo Gobana: Markab too Finfinnee Tube - Nuhoon wellisaa hangaftoota Oromoo kessa isa tokko, akkasumas wellisaa warraaqsaa yeroo dheeraa hamma dirree qabsootti deemee WBO jajjabeessaa ture dha.yeroo amma dhibamee nama gargaarsa Oromoota irraa fedhu dha.
Download Usmaayyoo Musaa: Seenaa dhaabbataa In Mp4 3Gp Full HD Video
Usmaayyoo Musaa: Seenaa dhaabbataa Finfinnee Tube - Usmayyoon wellisaa qabsoo Oromo keessatti bakka guddaa qabu dha. Usmaayyoon ganna saddeet 8 bara 1995-2003 hidhaa keessa erga ture booda miidhaa mana hidhaa keessatti irra gaheen wareegame. wallee inn bara 2003 qophii Maccaaf Tuulama irratti dhiheesse kana fakkaat.
Download Turtii Harmee Eebbisaa Addunyaa waliin Goone Kutaa 1ffaa #Roobeeraa_Show In Mp4 3Gp Full HD Video
Turtii Harmee Eebbisaa Addunyaa waliin Goone Kutaa 1ffaa #Roobeeraa_Show Robera Show - Eebbisaa Addunyaa Tabba Laaloo Gahu Maalif Jedhe?
Download Abiishee Garbaa Eenyu? In Mp4 3Gp Full HD Video
Abiishee Garbaa Eenyu? Gadaacom Oromoo - Abiishee Garbaa Eenyu? Abiishee Garbaa nama baroota 1840moota keessa qondaala Gadaa Bulluq ture, Garbaa Hurruubaa fi dubartii jabduu fi abshaala daldaltuu turte Dagattee jedhamtu irraa dhalate. Garbaa Hurruuaa baroota 1850moota keessa Abbaa Duulaa Gadaa Bulluq tahuun eega waggoota afur ta'uuf eega tafjaajilee booda du'aan boqote. Battaluma sanatti immoo Horro weerartoota Goojjamii itti cehaniin weerarame. Yeroo sanatti ennaa Horro Abbaa Duulaa filachuuf yaa'ii taa'u Abiisheen abbaa isaa bakka-bu'ee Abbaa Duulaa ta'uuf gaaffii dhiheesse. Dhaalmaan aangoo Gadaa keessatti kan hin baratamiin waan tureef garii ni morman. Kaan, kanneen dargaggoota akka isaa turan immoo deggersa kennaniif. Abiisheen kanneen isa deggeran qabatee sirna Gadaa cabsuun taayitaa abbaa isaa dhaale, mootii tahuu isaa labsate. Akkuma aangoo qabateen, weerartoota Goojjamee mormor cehanii itti dhufan haleelee of irraa deebise. Kun immoo daranuu deggertoota isaa humna jabeesse. Mootota naannoo Horroo turanis garii humnaan kaan sossobbiidhaan aangoo isaa jala galfate. Akanatti bara 1855 irraa jalqabee hanga bara 1877tti aangoo isaa bal'ifatee. Abboota duulaa gara jaatamaa tahanii fi lolee kuma kudha-shanii ol tahan tu isa jalatti bulaa ture jedhama. Bara 1877 garuu, weerartoota Goojjamotaan kan ergame nama Qadiidaa Wannabee jedhamuun gowwoomsamee Tulluu Kokor irratti harka diinota isaa seene. Akka qotiyyoo harootaan camadamee gara Goojjamitti geessame. Mormaa gadi awwaalamee, mataa isaatti sogiddi firfiursamee akka horii fi bineensi nyaatee fixu taasisame jedhama. Hayyuu seenaa, kan kitaaba "Abiishee Garbaa fi Seenaa Gootota Oromoo Biroo" jedhu barreessuun maxxansiisan, Obbo Ginbaar Nagaraa waliin gaaffii fi deebii geggeessine guutummaa isaa "MP3" tuquun dhaggeeffadhaa.
Download Eebbisaa Adduunyaa | All time best | Oromo Music Collection In Mp4 3Gp Full HD Video
Eebbisaa Adduunyaa | All time best | Oromo Music Collection Gaaddisa Hayyuu - Eebbisaa Adduunyaa is an Oromo Musician and Nationalist who was executed by the Ethiopian Government regime in 1996 only for his resistance songs, he is regarded as hero and symbol of resistance by his Oromo people. ****************************************************************** Enjoy the best Oromo Music Collection on this channel and if you like it, you really need to Subscribe and like to help me. SUBSCRIBE HERE | https://www.youtube.com/channel/UCaWKRXA3-2vYc8ukOaTb1vw/featured?sub_confirmation=1 ********************** ********************** Haati dhiiraa boossee Lafa gangalattee Mucaan koo du'aamoo Gala laataa jettee Hin booyin aayyoo koo Ani diinan waraanaa Dudduubatti hin hafnuu Walii wajjiin Kaanaa Haati dhiiraan boossii Lafa gangalattee Mucaan koo'n du'amoo Gala laata jettee Hin booyin aayyoo koo Ani diinan waraanaa Dudduubatti hin hafnuu Walii wajjiin Kaanaa *********************** Beela'ee dheebodhee Waanin nyaadhus dhabee Waasan irraanfadhuu Waanan keessa darbee Aayyookoo bontuu koo Naadaakii galaa koo Jiraannaanis nyaadhee Duunaan sadaqaa koo Beela'ee dheebodhee Waanin nyaadhus dhabee Waasan irraanfadhuu Waanan keessa darbee Aayyookoo bontuu koo Naadaakii galaa koo Jiraannaanis nyaadhee Duunaan sadaqaa koo Jiraannaanis nyaadhee Duunaanis gabaakoo ********************** Rasaasaaf Meeshaa koo Zinnaara guuttadhee (x2) Ani deemeeraa aayyoo Mudhii jabeeffadhee Ani deemeera aabboo Mudhii jabeeffadhee Rasaasaaf Meeshaa koo Zinnaara guuttadhee (x2) Ani deemeeraa aayyoo Mudhii jabeeffadhee Ani deemeera aabboo Mudhii jabeeffadhee ********************** Bacaqii boraafadhee Dhagaatti irkadheen Gaara Mul'ataattin galaa Qawwee koo fuudhee Bacaqii boraafadhee Dhagaatti irkadheen Bosona Oromiyaattin galaa Qawwee koo fuudhee *********************** *********************** OTHER MUSIC PLAYLIST VIDEOS :Sirboota Biroo: Daawwitee Mokonnen - https://www.youtube.com/watch?v=b3-jpa7EW_0 Alii Birraa - https://www.youtube.com/watch?v=HKIBobl0HhA Qamar Yusuf - https://www.youtube.com/watch?v=V8Vvq5fZHWM Sayo Dandanaa - https://www.youtube.com/watch?v=8CmL5O_Zr2w Nuhoo Goobanaa - https://www.youtube.com/watch?v=ljAoNNySgTU Ibrahim baadiyyaa-https://www.youtube.com/watch?v=K7o5mNjJhGc Haloo Daawwee old - https://www.youtube.com/watch?v=FSCr2VZZ7bs Mahadii Jaabboon - https://www.youtube.com/watch?v=msg4hFNgZds Adam Harun - https://www.youtube.com/watch?v=s6-BQLfR9gQ Haloo Daawwee - https://www.youtube.com/watch?v=cffb0u88ie8 Sirba Cidhaa - https://www.youtube.com/watch?v=jZBFn-NkXjY Hailu kitaabaa - https://www.youtube.com/watch?v=7SBBkNW-IZw Zerihun Wodaajoo - https://www.youtube.com/watch?v=csKPhhQSZEc Instrumental - https://www.youtube.com/watch?v=N29_BgnlSAI Geerarsa - https://www.youtube.com/watch?v=kxbUBBI7Zhc Hirphaa Gaanfuree https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WYRGx3MR2jk Solomon Deneqaa - https://www.youtube.com/watch?v=jPcmrn6WNng Fandishee -https://www.youtube.com/watch?v=KFIDFbihu1Q Elemoo Alii - https://www.youtube.com/watch?v=E0GsCOXRAsE Ilfinesh Qannoo - https://www.youtube.com/watch?v=D5I2r7paL1A Biqilaa Guyyittaa - https://www.youtube.com/watch?v=L_hP56LSTRg Usmaayyoo Musa - https://www.youtube.com/watch?v=XD_0VL0lIfQ Mahammed Sheekaa - https://www.youtube.com/watch?v=CeFYkksnFDY Daagim Mokonnen - https://www.youtube.com/watch?v=rkQpvF4p8Ho Abbabaa Abbishuu - https://www.youtube.com/watch?v=ZALdpAoKOYU Abbitoo Kabbadaa -https://www.youtube.com/watch?v=MT8Ao3LfTRA Alii birra old - https://www.youtube.com/watch?v=b8RPrBE6JTM
Download Solomon Deneke - Waahee Bareeda Kee (Oromo Music) In Mp4 3Gp Full HD Video
Solomon Deneke - Waahee Bareeda Kee (Oromo Music) Oromp3 - Check http://www.oromp3.com/ for more Oromo music, comedy, drama, film, movie & MP3 Songs. Best Oromo entertainment website!
Download Ebisa Adunya -WBO In Mp4 3Gp Full HD Video
Ebisa Adunya -WBO LeencaOromo -
Download HAACAALUU GEERARSA 30 03 2010 In Mp4 3Gp Full HD Video
HAACAALUU GEERARSA 30 03 2010 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] -
Download Alltime Best *Usmayyoo Muusaa*Oromo Music playlist. In Mp4 3Gp Full HD Video
Alltime Best *Usmayyoo Muusaa*Oromo Music playlist. Gaaddisa Hayyuu - Weellisaa Usumaayyoon seenaan isa haa yaadatu, uumamaan nama roorroo fii gabrummaaf gadi hin jenne dhaa.Akkuma sirbi isaa dubbatu nama jechaa fii waadaa lammii isaatiif gale irraa osoo hin raafamin gidiraa fii dararaa hamaa mana hidhaa wayyaanee keessatti isa irra gaheen wareegame dha.Usmaayyoon onnee uummata Oromoo keessatti nama bakka guddaa qabudhaa,Keessaahuu Usmaayyoo fii Weellisaa Ebbisaa Adduunyaa, Waraana Bilisummaa Oromoo biratti jaalala guddaa qabu,Kunis Sababa wallee isaanii qofa osoo hin taanee murannoo fii gootummaa isaaniiti.Jaallan kun Lamaan qabsoo bilisummaa godhuun akka salphaa hin taanee ifatti boqonnaa osoo hin argatin lubbuu jijjiirraa hin qabne itti dhabuun fakkeenya tahaniiru. *Dedicated to=Jaallan Koo bara 2005 booda Golboo waliin turre kan har'a lubbuun jirtan akkasumas jaallan koo wareegamanii fii Jaallanii fii hiriyoota koo lubbuu Mana hidhaa keessa jirtan hundaaf.Seenaan isin hunda haa yaadatuu.#Shaabiyaa!
Loading...